In een intakegesprek maken we nader kennis met elkaar en komen we tot een eerste inventarisatie van uw hulpvraag. Op basis daarvan bepalen we of verliesbegeleiding/psychosociale hulpverlening iets voor u kan betekenen. Zo ja, dan maken we een vervolgafspraak.

Na het intakegesprek starten we met de begeleidingsgesprekken. We richten de begeleiding op wat u wilt bereiken. Welke aanpak ook wordt gekozen, u kunt uw verhaal vertellen, zonder dat er een oordeel boven hangt. De intensiteit en het tempo van de begeleiding bepaalt u zelf. Gedurende de begeleiding wordt een proces op gang gebracht waardoor houvast in uw dagelijkse leven weer zicht- en tastbaar wordt. Er ontstaat ruimte om aan de toekomst te denken.

Naast praten, luisteren en het geven van adviezen kunnen er ook vormen als focussen, schrijven en ontspanningsoefeningen voorbij komen. Na enkele gesprekken evalueren we de voortgang. Gemiddeld zijn 5 tot 8 gesprekken voldoende.

De gesprekken vinden plaats op mijn praktijkadres.
Op woensdag houd ik spreekuur in de psychologenpraktijk van het Gezondheidscentrum Nylân.

Anne Mantel
Rouw- en verliesbegeleiding
psychosociale hulpverlening

Praktijk
Emmakade 59, 8921 AG Leeuwarden
06 497 68 479
info@annemantel.nl

Woensdag 
Psychologenpraktijk Nijlân
Nijlânsdyk 122, 8931 GN Leeuwarden