Een ieder in de leeftijd van 18 jaar en ouder die in het leven te maken krijgt met een rouw- of verliessituatie is welkom in mijn praktijk. Verliesverwerking is een persoonlijk proces. Ieder mens geeft anders uiting aan pijn en verdriet. Bij verlies denkt men vaak in de eerste plaats aan het overlijden van een dierbare. Het is echter breder. De begeleiding kan zich ook richten op verlies van:

  • gezondheid, bij een (chronische) ziekte of een lichamelijke beperking
  • een betekenisvolle relatie na een overlijden of een scheiding
  • toekomstperspectief en verwachtingen
  • zekerheid in een nieuwe levensfase (overgang, kinderen uit huis, pensioen)
  • werk door ziekte, reorganisatie, ontslag of pensionering of
  • bij oudere mensen: onophoudelijk verlies, zonder dat er iets voor terugkomt

Het is niet ongewoon dat pas jaren later de behoefte boven komt om aandacht te geven aan rouw en verlies van vroeger. Dat kan ‘late’ of ‘oude’ rouw worden genoemd. Dit ontstaat omdat de rouw eerder is uitgesteld, te weinig aandacht kreeg of in de toenmalige dagelijkse zorgen is opgegaan. Oude rouw kan ook in een latere periode iets losmaken in uw huidige bestaan. Om aan die gevoelens aandacht te geven kunt u ook bij mij terecht.

Anne Mantel
Rouw- en verliesbegeleiding
psychosociale hulpverlening

Praktijk
Emmakade 59, 8921 AG Leeuwarden
06 497 68 479
info@annemantel.nl

Woensdag 
Psychologenpraktijk Nijlân
Nijlânsdyk 122, 8931 GN Leeuwarden