Verlies kan ingrijpende veranderingen veroorzaken in uw dagelijks leven. Gevoelens die u niet eerder zo intens hebt meegemaakt. Emoties zoals verdriet, pijn, angst, onzekerheid en boosheid komen naar boven. Ook lichamelijke klachten kunnen zich aandienen, zoals aanhoudende vermoeidheid en gebrek aan energie, buikklachten, hoofdpijn. Het gevoel dat het niet meer is, zoals het was, is alles overheersend.
U hebt behoefte aan houvast, aan een handvat. Aan het vertellen van wat u is overkomen. En daarbij gaat het om meer dan een luisterend oor. 

Ik besteed samen met u aandacht aan het persoonlijk proces waar u mee wordt geconfronteerd. Een uniek proces van verandering en verlies, waarvan u niet wist dat het bestond. We zetten de aandachtspunten op een rij, die bij u spanning en stress geven en die van invloed zijn op uw dagelijks leven. We halen samen krachtbronnen naar voren, die u helpen met het verlies om te gaan en die de stressklachten doen afnemen. Gericht op het herstel van evenwicht in draagkracht en draaglast, zodat u weer grip krijgt op uw leven.

Ja, er kan sprake zijn van een verlieservaring en een moeilijke persoonlijke situatie bij de naasten/familie van dementerenden. Verliesbegeleiding richt zich ook op deze vorm van verlies en past bij mijn manier van werken.

Als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten, bieden de meeste Ziektekostenverzekeraars een vergoeding voor de kosten van de gesprekken. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw Ziektekostenverzekeraar. Zie ook hier: www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars

Ja, huisbezoeken zijn mogelijk. We bespreken dit tijdens het eerste gesprek. Normaliter vinden de gesprekken plaats op mijn praktijkadres aan de Emmakade 59, 8921 AG Leeuwarden. Op woensdag houd ik spreekuur in de Psychologenpraktijk Nijlân aan de Nijlânsdyk 122, 8931 GN Leeuwarden. En op donderdag bij COMPAS Huisartsenpraktijk aan de Rengerslaan 2, 8917 DD Leeuwarden.

Een gesprek duurt een uur. De frequentie spreken we samen af, houd rekening met 1 keer in de 2 à 3 weken. Ook het aantal gesprekken stemmen we af tijdens ons eerste gesprek en kan variëren. Gemiddeld zijn 5 tot 8 gesprekken voldoende.

Na de aanmelding, telefonisch of via de mail, vindt een eerste gesprek plaats binnen 5 werkdagen.

Naast een één op één gesprek is een gesprek met partner, kind of een derde persoon mogelijk.

In principe zijn er geen kosten verbonden aan het afzeggen van een afspraak als u tijdig afzegt, minstens 24 uur voor de aanvang van het gesprek.

Ja. U kunt de gesprekken in het Frysk doen. Ik beheers het Frysk passief.

Bij psychosociale hulpverlening bied ik begeleiding om (opnieuw) richting te geven en keuzes te maken in uw persoonlijke leven, thuis, en in uw omgeving. Problemen en spanningen in één of meer van deze levensvelden gaan vaak samen met overheersende gevoelens als verdriet, twijfel, woede en angst, die zich in uw gedachten vaak ‘eindeloos’ herhalen. U kunt er geen uitweg uit vinden. Het levert veelal lichamelijke spanningsklachten op. In de hulpverlening vormt uw levensloop het startpunt. Het streven is uw eigen kracht terug te vinden door vanuit eigen verantwoordelijkheid keuzes te durven maken.

Anne Mantel
Rouw- en verliesbegeleiding
psychosociale hulpverlening

Praktijk
Emmakade 59, 8921 AG Leeuwarden
06 497 68 479
info@annemantel.nl

Woensdag 
Psychologenpraktijk Nijlân
Nijlânsdyk 122, 8931 GN Leeuwarden