Mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW) is een samenwerking aangegaan met de Alvleeskliervereniging Nederland (AVKV) en Crohn & Colitis NL.

AVKV
De samenwerking met de Alvleeskliervereniging Nederland maakt het mogelijk om elkaars kennis te delen en te gebruiken ten behoeve van patiënten met een alvleesklieraandoening. Alvleesklieraandoeningen hebben namelijk grote en soms zelfs invaliderende gevolgen voor zowel het privéleven als de werksituatie van de patiënten. Ik maak deel uit van de groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van acute alvleesklierontsteking (acute pancreatitis), chronische alvleesklierontsteking (chronisch pancreatitis) en alvleesklierkanker (pancreascarcinoom). Hierdoor kan ik alvleesklierpatiënten en hun naasten begeleiding bieden bij de invloed van de ziekte op hun dagelijks leven.

Crohn & Colitis NL
De samenwerking met Crohn & Colitis NL maakt het mogelijk om elkaars kennis te delen en te gebruiken ten behoeve van patiënten met de ziekte van Crohn en patiënten met colitis ulcerosa. Deze chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal ofwel Inflammatory Bowel Diseases (IBD) genoemd, kunnen grote en zelfs invaliderende gevolgen hebben voor zowel het privéleven als de werksituatie van de, veelal jonge, patiënten. Ik maak deel uit van de groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van IBD. Hierdoor kan ik IBD-patiënten en hun naasten begeleiding bieden bij de invloed van de ziekte op hun dagelijks leven.

Anne Mantel
Rouw- en verliesbegeleiding
psychosociale hulpverlening

Praktijk
Emmakade 59, 8921 AG Leeuwarden
06 497 68 479
info@annemantel.nl

Woensdag 
Psychologenpraktijk Nijlân
Nijlânsdyk 122, 8931 GN Leeuwarden